SC MULTILACT are responsabilitatea de a informa cetățenii cu privire la Regulamentul general privind protecția datelor cu caracter personal (GDPR).

Cine este responsabil pentru datele dumneavoastră cu caracter personal și cum îl puteți contacta:

  • SC MULTILACT este operator al datelor dumneavoastră cu caracter personal;
  • Pentru mai multe detalii puteți contacta persoanele desemnate cu protecția datelor la adresa de email: multilact@yahoo.com

Acest site este în concordanţă cu Regulamentul 2016/679/UE privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal. În această pagină puteţi găsi detaliile complete cu privire la interactionarea cu acest site şi datele prelucrate în urma utilizării acestui site.

Acest site foloseşte Cookies pentru a putea funcţiona. Pentru detalii vedeţi pagina Politica de Cookie-uri

NAVIGAREA PE SITE

Utilizarea şi Navigarea pe acest site implică acordul dvs. cu privire la Politica de Utilizare a Site-ului (Termeni şi Condiţii)

FORMULARE

Prin completarea Formularului de contact din acest site vă daţi acordul să stocăm datele dvs personale: Nume, Prenume, Telefon, Adresa de Email. Datele dvs. sunt folosite strict pentru a vă putea contacta şi a vă răspunde solicitărilor. Nu oferim altor terţi datele personale. Puteţi oricând verifica datele dvs. stocate de noi şi puteţi solicita ştergerea lor printr-o solicitare la adresa de mail multilact@yahoo.com

DREPTURILE DVS.

Conform Regulamentului 2016/679/UE aveţi următoarele drepturi cu privire la datele dvs. personale:

Dreptul la informare
Dreptul de acces la date
Dreptul la rectificare
Dreptul la ștergere (dreptul de a fi uitat)
Dreptul la restricționarea prelucrării
Dreptul la opoziție
Dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată.

Detalii complete despre aceste drepturi puteţi găsi în Regulamentului 2016/679/UE

EXERCITAREA DREPTURILOR DVS.

Pentru a vă exercita oricare dintre drepturi cu privire la datele personale stocate de acest site, vă rugăm să trimiteţi o solicitare în acest sens pe adresa de mail multilact@yahoo.com

TEMEI JURIDIC

Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE

Autoritatea Naţională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal

Pentru a contacta ANSPDCP gasiti datele de contact pe site-ul autoritatii: http://www.dataprotection.ro

facebooktwittergoogle_pluslinkedinfacebooktwittergoogle_pluslinkedin